Vol558模特乔漫妮mina私房浪漫韵味旗袍半脱露豪乳惹火诱惑写真61P乔漫妮画语界

Vol558模特乔漫妮mina私房浪漫韵味旗袍半脱露豪乳惹火诱惑写真61P乔漫妮画语界

或将陈皮盐水煮此足太阴、阳明药也。无头痛、发热恶寒者,为外证已解。

劳而久嗽,肺虚可知,即有热证,皆虚火也。经曰∶大积大聚,其可犯也,衰其大半而止,过者死。

此上焦受外来客邪也。 又云∶阴盛发躁,欲坐井中,吴茱萸汤,甚者四逆汤加葱白。

上焦有火,渴饮凉水,水为火格,不得润下,停留于膈,水寒射肺,故令人咳。按∶三阴脉皆至颈、胸中而还,不上循头。

冬时触冒寒气,即病者名曰伤寒,不即病者,寒毒藏于肌肤,至春变为温病,至夏变为热病,以其阳毒最深,名曰瘟疫。风寒外盛,则人身之阳郁为内热,此石膏之所加也。

补者,补其所不足也;养者,栽培之、将护之,使得生遂条达,而不受戕贼之患也。《千金方》用桂枝汤去芍芍,加皂角,名桂枝去芍药加皂角汤∶治肺痿吐沫。

Leave a Reply