abw系列官网

abw系列官网

然亦不必拘定此方,凡属苦甘、酸甘之品,皆可以化阴。郑氏主以附子甘草汤,药仅二味,具见精义。

则盛夏湿热蒸腾之气,高于岑楼而不见也。 及门李雨人殿撰携之京邸,导其意问序于予。

顺泉云:岭南之彘在市井者,食豆与酒糟,在乡村者,食糠与碎米芊苗,未有食草者。 舒驰远以痢为四纲,其说亦可从,但未将受病根处明明指出,概谓白属湿成,赤属血因,纷纷聚讼,愈出愈奇,总非确论,惟有调气、行血一语,略可遵从。

 查阴虚发痒,外形手、足心肉必干枯,起粗白皮。《难经》曰:伤寒有五,有中风,有伤寒,有湿温,有温病,有热病。

元阴不足,由于肺燥不能生水,肺燥实由于元阴不足而邪火生,火旺克金,故肺燥。因邪犯太阳,从太阳之标阳而化为热邪,伏于膀胱,故口渴、饮冷而便痛,法宜化气行水,方用五苓散主之。

惟口目仍斜,风淫未尽,真阴未复,原方加减,仍以桂酒涂颊。 乾坤化生五行,五行不出二气之中,二气不出五行之内,故曰天数五,地数五。

Leave a Reply