Vol208女神杨晨晨sugar甲米旅拍第二套写真38P杨晨晨爱蜜社

Vol208女神杨晨晨sugar甲米旅拍第二套写真38P杨晨晨爱蜜社

腠理不密,则津液外泄,而肺气虚,虚则补其母,故用桂枝同甘草,外散风邪以救表,内伐肝木以防脾;佐以芍药泻木而固脾;使以姜枣行脾之津液而和营卫。此足少阴、厥阴药也。

天气通于肺,鼻者肺之外侯,外感伤寒则鼻塞,伤风则流涕,然能饮食,口知味,腹中和,二便如常。风之伤人也,头先受之,故令头痛;风在表则表实,故令发热;风为阳,气亦为阳,同类相从,则伤卫外之气,卫伤则无以固卫津液,故令汗出;其恶风者,卫气不能卫也;其脉缓者,卫气不能鼓也。

治寒湿身体重痛,腰脚酸疼。人参之甘以补其气,樗皮之苦以燥其湿,寒以解其热,涩以收其脱,使虚者补而陷者升,亦劫剂也初起勿用。

久泄脾虚,中气必寒,肝木必乘其虚而克制之。 妇人伤寒与男子无异,惟热入血室、妊娠伤寒为不同也。

空心,此足厥阴药也。向非水寒为患,则五苓非所宜矣。

桂心、附子,辛热者也,气虚则阴凑之而为寒,热能壮气,是故用之。刘守真氏出,始以白痢责之热伤气,可谓开发群。

Leave a Reply