Vol389女神周于希Sandy马尔代夫旅拍超薄无内黑丝秀翘臀诱惑写真52P周于希尤蜜荟

Vol389女神周于希Sandy马尔代夫旅拍超薄无内黑丝秀翘臀诱惑写真52P周于希尤蜜荟

)夏洪、(一曰钩。 时咸丰乙卯孟夏大兴官彤绅樗存甫识于古长安乐知草堂。

血结者,汤剂中入醋为佐,特于此而申言之。歌括∶产后腰痛转侧难,养荣壮肾疼自蠲。

脾气者,元真之气也。冲任之血,肝所主也,故始于肝脏主养,肝气暴虚,故多思酸作呕。

红花色赤多汁,生血行血之品也。 气虚则滞,气滞则坠,方中参、、术、草,补其虚也;

虽然,健人之脉病,病患之脉健,阳病得阴脉,阴病得阳脉,凡此皆反也。如谓不然,苟初感即用此凉品,岂不与前论显为枘凿,读者须会前人微意,庶不致用古方而自少权衡耳。

 心血一亏众疾作,如鱼无睡不相安;惕惕如人将捕己,安神补血总司之。主小儿百病者,小儿五脏柔脆,中土之气未足,若过于饮食,则脾气伤而不能运化矣。

Leave a Reply